تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN – BS – ASTM 3491

آئین نامه و استاندارد. شما می‌توانید به سایت تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN – BS – ASTM مراجعه کنید. این سایت دارای بالغ و بیش از تعداد 85 هزار عدد پایان نامه و فایل با متن کامل و فرمت word و pdf است. همچنین، برای تحقیق در مورد تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN – BS – ASTM 3491، می‌توانید از روش تحقیق آئین نامه و استاندارد یا Research تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN – BS – ASTM استفاده کنید.

دانلود

تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN – BS – ASTM دسته بندي : مهندسی عمران » آئین نامه و استاندارد دانلود تحقیق با موضوع دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN – BS – ASTM – ACI،در قالب word و در 173 صفحه، قابل ویرایش.فهرست :مقدمهفصل اول – خمير سيمانآزمايش شماره 1 روش تعيين جرم حجمي سيمانآزمايش شماره 2 روش تعيين درجه نرمي سيمانآزمايش شماره 3 روش تعيين غلظت خمير نرمال سيمانآزمايش شماره 4 روش تعيين زمان گيرش اوليه و نهايي خمير سيمانآزمايش شماره 5 روش تعيين انبساط سيمان (سلامت سيمان)فصل 2 – سنگدانه‌هاآزمايش شماره 6 روش دانه بندي شن به وسيله الكآزمايش شماره 7 روش تعيين درصد رطوبت كلي سنگدانه‌ها و درصد جذب آبآزمايش شماره 8 روش دانه بندي ماسه توسط الك و تعيين ضريب نرميآزمايش شماره 9 روش تعيين وزن واحد و فضاي خالي سنگدانه‌ها آزمايش شماره 10 روش تعيين وزن مخصوص ظاهري و وزن مخصوص انبوهي شن و ماسهآزمايش شماره 11 روش تعيين خاك رس لاي و گرد و خاك در ماسه به روش SEآزمايش شماره 12 روش آزمون كلوخه‌هاي رسي و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌هاآزمايش شماره 13 روش تعيين مصالح ريزتر از 75 ميكرونآزمايش شماره 14 روش تعيين درصد سائيدگي در مصالح سنگي به وسيله دستگاه لوس آنجلسآزمايش شماره 15 روش تعيين ضريب تطويل و تورق سنگدانه‌هافصل 3 – بتنآزمايش شماره 16 طرح اختلاط بتن بر اساس 882-BS- ACI-318-83آزمايش شماره 17 روش نمونه برداري از بتن تازهآزمايش شماره 18 روش تعيين ضريب شلي (اسلامپ) براي بتنهاي خميريآزمايش شماره 19 روش تعيين كارايي بتن تازه (درجه تراكم) براي بتنهاي با سنگدانه تا قطر 40 ميلي مترآزمايش شماره 20 روش تعيين كارايي بتن تازه (ضريب تراكم) براي بتنهايي با سنگدانه تا قطر 40 ميلي مترآزمايش شماره 21 استاندارد قالبهاي آزمايشي بتنآزمايش شماره 22 ساختن و عمل آوردن نمونه‌هاي آزمايشي در آزمايشگاه براي آزمونه‌هاي فشاري – خمشي – كششيآزمايش شماره 23 روش تعيين درصد فضاي خالي (هوا) در بتن خميريآزمايش شماره 24 روش تجزيه بتن تازهبخشی از متن تحقیق:مبحث تكنولوژي بتن براي اكثر اشخاص در ابتدا همانند دروس حفظ كردني به نظر مي‌رسد ليكن با اندكي تامل وتوجه عميق تر به مطالب مختلف از جمله اجزاي متشكله بتن و نحوه تاثير آنها روي يكديگر و نهايتا روي خواص بتن تازه و خواص بتن سخت شده مشخص مي‌گردد كه فقط با درك صحيح مبحث تكنولوژي بتن مي‌توان به بتني با كارايي و پايايي مناسب دست يافت. نظر به كاربردي بودن اين تكنولوژي سوالات و مشكلات عمدتا در حين كار مطرح مي‌شوند و لذا لازم است پاسخ اين سوالات توسط مسئولين آزمايشگاههاي بتن و يا كنترل كنندگان كيفيت بتن در كارگاه و يا مهندسين ناظر … و يا به طور كلي توسط تكنولوژيست‌هاي بتن پاسخ داده شود. مطالب اين كتاب برگرفته شده از آئين نامه بتن ايران (آبا) و استاندارد ملي ايران مي‌باشد.بتن سنگ دج ساختگي است كه از درهم آميختن و بهم زدن مخلوط متناسبي از سيمان – شن – ماسه – آب و درصدي هوا كه خواسته يا ناخواسته وارد بتن مي‌گردد تشكيل شده است (امروزه براي كسب كارايي بهتر و پايايي بيشتر از انواع مواد افزودني بتن استفاده مي‌گردد)توده اصلي بتن را سنگدانه‌هاي درشت و ريز (پركننده‌ها) تشكيل مي‌دهد. فعل و انفعال شيميايي بين سيمان و آب (خمير سيمان) كه به صورت غشاء غليظ اطراف سنگدانه‌ها را پوشانده باعث يكپارچه شدن و چسبيدن سنگدانه‌ها به يكديگر مي‌گردد كه سنگ حاصله بتن ناميده مي‌شود.در اين كتاب (آزمايشگاه تكنولوژي بتن) به ترتيب در هر قسمت مطابق با آئين نامه بتن ايران آزمايشاتي انجام مي‌گردد و مطالب گسترده‌اي در مورد هر كدام از آزمايشات بيان مي‌گردد.بنابر مطالب گفته شده اين كتاب به سه فصل كلي تبديل مي‌گردد.فصل 1- خمير سيمان (مخلوط آب و سيمان)فصل 2- پر كننده‌ها مخلوط شن (درشت دانه) و ماسه (ريزدانه)فصل 3 – بتن (خصوصيات بتن تازه و سخت شده)با انتخاب تناسبات مختلفي از مصالح تشكيل دهنده بتن طيف وسيعي از مقاومتهاي مختلف بتن به دست مي‌آيد. امروزه توليد انواع مختلف سيمان – انواع سنگدانه‌هاي خاص – روشهاي مختلف نگهداري و عمل آوري بتن باعث كشف خواص گوناگوني از بتن شده است. در كنار خواص مكانيك مصالح مصرفي مهارت اجرا و نظارت دقيق عامل بسيار مهمي در كسب مقاومت بتن به شمار مي‌آيد عواملي كه باعث مقبوليت عمومي در استفاده از بتن گرديده است عبارتند از:1- شكل خميري قبل از گيرش (كه ميتواند به هر شكل دلخواهي درون قالب قرار گيرد)2- مقاومت خوب در برابر آتش سوزي و عوامل جوي3- دسترس بودن مصالح آن4- مقاومت فشاري خوب آندر مقابل مزاياي فوق عيب عمده بتن ضعف آن در مقابل كشش مي‌باشد كه اين ضعف توسط ميلگرد (بتن آرمه) برطرف گرديده است.فصل اول – خمير سيماندر اثر واكنش شيميايي كه بين سيمان و آب (دوغاب سيمان) صورت مي‌گردد. موجب سخت و محكم شدن بتن مي‌گردد و باعث چسبندگي دانه‌هاي شن و ماسه (پركننده‌ها) به يكديگر مي‌گردد.خمير سيمان عموما 20 الي 35 درصد كل حجم بتن را تشكيل مي‌دهد و حجم سيمان معمولا 7 الي 15 درصد حجم بتن را تشكيل مي‌دهد مطابق گراف زيرهمانگونه كه بيان شده بين سيمان و آب فعل و انفعال شيميايي صورت مي‌گیرد كه به آن هيدراتاسيون گويند و براي انجام هيدرتاسيون مقدار آب محدودي لازم است ليكن آب مصرفي در تركيب بتن هميشه مقداري به مراتب بزرگتر از آن است (بين 3 الي 4 برابر) اين آب اضافي به منظور ايجاد كارايي لازم در بتن براي پر كردن كامل كليه زواياي قالب و گرفتن دور كليه ميلگردهاي مسلح كننده بتن مي‌باشد.كمترين مقدار خمير سيمان در بتن مقداري است که دوغاب سيمان دور تمام سنگدانه‌هاي مخلوط را اندود كند و اگر كمتر از اين مقدار سيمان مصرف گردد دانه‌هاي سنگها به يكديگر نچسبيده و باعث كاهش شدت مقاومت بتن مي‌گردد و بيشترين مقدار خمير سيمان در بتن به اندازه‌اي مي‌باشد كه علاوه بر اينكه دور دانه‌هاي سنگي را اندود كرده فضاي خالي استخوان بندي سنگدانه‌ها را نيز پر كند. اگر چنانچه در ساختن بتن بيش از مقدار فوق (مقدار ماكزيمم) خمير سيمان مصرف گردد گذشته از اينكه به نسبت افزوده شدن سيمان تاب بتن زياد نمی شود. جنس گران قيمت و كم مقاومت سيمان جانشين جنس ارزان قيمت و پر مقاومت سنگ مي‌گردد در نتيجه بتن گران تر و كم مقاومتر مي‌گردد. دسته بندی: مهندسی عمران » آئین نامه و استاندارد تعداد مشاهده: 263 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 173 حجم فایل:322 کیلوبایت   50,000   در قالب word و در 173 صفحه، قابل ویرایش. دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN ASTM ACI دانلود تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN ASTM ACI تحقیق در مورد دستورالعمل آزمايشگاه ACI|ASTM|تحقیق در مورد دستورالعمل آزمايشگاه|دانلود تحقیق دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN|دستورالعمل آزمايشگاه تكنولوژي بتن مطابق با استاندارد ايران و ذكر استانداردهاي DIN
منتشر شده در
 • نمونه سوال درس مسائل استراتژی معاصر رشته علوم سیاسی دانشگاه پیام نور 45803
 • 45803 دانشگاه پیام نور|دانلود نمونه سوال درس مسائل استراتژی معاصر رشته علوم سياسی|نمونه سوال آماده درس مسائل استراتژی معاصر رشته علوم سياسی|نمونه سوال پیام نور مسائل استراتژی معاصر رشته علوم سياسی|نمونه سوال درس مسائل استراتژی معاصر رشته علوم سياسی
 • پاورپوینت معرفی محیط برنامه نویسی eclips 94361
 • 94361 پاورپوینت در مورد معرفی محیط برنامه نویسی eclips|پاورپوینت درباره معرفی محیط برنامه نویسی eclips|پاورپوینت راجع به معرفی محی|تحقیق معرفی محیط برنامه نویسی eclips|دانلود پاورپوینت معرفی محیط برنامه نویسی eclips|معرفی محیط برنامه نویسی eclips
 • نمونه سوال درس آمار ریاضی (برآوردیابی) رشته ریاضی محض و کاربردی و آمار و کاربردها دانشگاه پیام نور 36381
 • 36381 دانلود نمونه سوال درس آمار ریاضی (برآ|نمونه سوال پیام نور آمار ریاضی (برآوردیابی) رشته ریاضی محض و کاربردی و آمار و کاربردها و ریاضیات و کاربردها|نمونه سوال درس آمار ریاضی (برآوردیابی) رشته ریاضی محض و کاربردی و آمار و کاربردها و ریاضیات و کاربردها
 • تحقیق سرمت متريال 10799
 • 10799 word|پاورپوینت سرمت متريال|تحقیق آماده سرمت متريال|تحقیق با موضوع سرمت متري|تحقیق در مورد سرمت متريال|تحقیق درباره سرمت متريال|تحقیق راجع به سرمت متريال|تحقیق سرمت متريال|دانلود تحقیق سرمت متريال|سرمت متريال|ورد
 • طرح درس ریاضی موضوع محیط چند ضلعی ها پایه چهارم 66653
 • 66653 آموزش|ابتدایی|تدریس|دانش آموزان|دانلود طرح درس ریاضی موضوع محیط چند ضلعی ها پایه چهارم|درس پژوهی|درسنامه|سناریوی آموزشی|طرح درس آماده|طرح درس روزانه|طرح درس ریاضی موضوع محیط چند ضلعی ها پایه چهارم|طرح درس نویسی|معلم|یادگیری
 • تحقیق آموزش و پرورش کودکان استثنایی 123097
 • 123097 کم توان ذهنی|کودکان استثنایی|کودکان استثنایی doc|کودکان استثنایی pdf|کودکان استثنایی آموزش پذیر|کودکان استثنایی چه کسانی هستند|کودکان استثنایی مقاله کودکان استثنایی|کودکان استثنایی میلانی فر|کودکان استثنایی نابینا|کودکان استثنایی ناشنوا

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *